OHJEET RAPORTOINTIIN

Perinteinen LLv26:n taistelukertomusten raportointi toteutetaan täyttämällä raportointilomakkeessa pyydetyt tiedot mahdollisimman "totuudenmukaisesti" ja tallentamalla lomake. Raportointilomake generoi alla olevan historiallisen mallin mukaisen ilmataistelukertomuksen (perustuu soveltuvin osin todelliseen kertomusmalliin vuodelta 1944), joka on luettavissa valitsemalla asianomainen linkki. Osa lomakkeen tiedoista täydentyy automaattisesti sivuston adminin asettamien ehtojen mukaisesti. Varsinainen raportti on todellisuudessa selkeämpilukuisempi kuin oheinen sivusta otettu valokuva.

Ennen raportin laadintaa tulisi yittää muistella lennon kulusta valmiiksi seuraavat tiedot:

Muistathan, että raporttiasi ei voi korjata jälkikäteen eikä sitä voida kommentoida muut kuin samalla lennolla osallistuneet laatimalla lennoistaan omat raporttinsa. Raporttia kirjoittaessa tulee muistaa hurtti huumori ja tietynlainen osallistuva mielikuvitus, jolloin pääsemme kaikki nauttimaan verbaalisista lahjakkuuksistanne ja esimerkillisistä lentosuorituksistanne virtuaalitaivailla.

Ja kuten yleensäkin, suorituksianne arvioidaan kriittisesti - rykmenttimme komentaja ei välttämättä aina hyväksy kaikkia ilmoittamianne onnistumisia, minkä tulette varmasti vielä huomaamaan - esikunta on aina oikeassa.

taisteluraportti