Yhdistyksen asiakirjoja

Tälle sivulle on koottu yhdistyksen toimintaan liittyviä asiakirjoja niiltä osin kuin ne ovat mm. tietoturvasyistä julkaistavissa. Julkaistut asiakirjat voivat olla myös otteita asiakirjoista, joiden julkaisu kokonaisuudessaan ei tässä mediassa ole järkevää. Yhdistys voi muokata täällä julkaistuja asiakirjoja siten, että niiden sisältö ei vaaranna yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen jäsenien yksilösuojaa.

Yhdistyksen toimintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat ovat yhdistyksen hallituksen hallussa. Alkuperäisiin asiakirjoihin tutustumisesta tulee sopia hallituksen puheenjohtajan tai sihteerin kanssa.

Julkaistujen asiakirjojen oikeudet kuuluvat kokonaisuudessaan Lentolaivue 26 perinneyhdistys ry:lle ellei asiakirjan esittelyssä, huomautuksissa tai tietosisällössä ole toisin mainittu.

Yhdistyksen omien asiakirjojen kopiointiin, linkittämiseen tms käyttöön tulee pyytää hyväksyntä yhdistyksen hallitukselta. Muiden mahdollisten asiakirjojen osalta asianmukaiset luvat tulee pyytää asiakirjan oikeuksien alkuperäiseltä omistajalta.

 

Nro
Julkaisija Sisältökuvaus
Linkki
Huomautukset
1
LLv26 perinneyhdistys ry Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät yhdistyksen säännöt.