Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen kokoonpano ja päätöksenteko

Yhdistyksen muodostavat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen ylin päätäntävalta on yhdistyksen kokouksilla, joita ovat vuosikokoukset ja yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen koolle kutsumat ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous järjestetään vuosittain touko-heinäkuussa ja ylimääräinen kokous asioiden niin vaatiessa.

Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutettu jäsen voi edustaa itseään yhdistyksen kokouksissa kokouksen hyväksymällä valtakirjalla.

Äänestystilanteessa voittaa se asia, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Puheenjohtajan valinnassa tasatilanteen ratkaisu tehdään arvalla.

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa hallitus, jonka toimintakausi on yksi vuosi.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistykselle sihteerin, joka toimii samalla myös rahastonhoitajana.

Yhdistyksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa sekä sääntöjen määrittämissä tilanteissa.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä. Äänestystilanteessa yksikertainen äänten enemmistö voittaa ja äänten mennessä tasan se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus (päätösten toimeenpanovalta) on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, kullakin yksin.

Yhdistyksen ja hallituksen valvonta

Yhdistyksen ja sen hallituksen toimintaa seuraa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä valittu toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Yhdistyksen toimihenkilöt 2016-2017

Puheenjohtaja Juha Heikkilä
Varapuheenjohtaja Juha Lavikainen
Sihteeri - Rahastonhoitaja Ossi Rautavuori
Jäsen Jari Välkkynen
Jäsen Jarkko Harju
Varajäsen Mikko Flemming
Toiminnantarkastaja Matias Mäkelä
Toiminnantarkastajan varahenkilö Jukka Lahdenvesi