Yhdistyksen jäsenet

Varsinainen jäsen

Yhdistykseen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi Suomen kansalaisuuden omaava henkilö, joka on ilmaissut kannattavansa yhdistyksen toimintatapaa ja päämääriä. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallituksen kokous.

Kannatusjäsen

Yhdistykseen voi hakeutua myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös muun kuin Suomen kansalaisuuden omaava henkilö tai rekisteröity yhdistys tai yhteisö mistä tahansa valtiosta. Yhdistyksen kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallituksen kokous.

Kunniajäsen

Yhdistys voi myöntää kunniajäsenyyden sellaisille henkilöille, jotka ovat tukeneet tai tehneet yhdistyksen toimintaa tunnetuksi esimerkillisellä tavalla tai muutoin olleet merkittävässä roolissa yhdistyksen kannalta katsottuna. Kunniajäsenyys esitetään ja hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä on täydet jäsenoikeudet. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen asioissa.

Jäseneksi hyväksytyllä on oikeus pitää hallussaan yhdistyksen jäsenyyttä osoittavat tunnukset.

Kaikki jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Vain yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Äänioikeutettu jäsen voi osallistua yhdistyksen kokoukseen kokouksen hyväksymällä valtakirjalla.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä milloin vain ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Eronneelle jäsenelle ei palauteta suoritettuja liittymis- tai jäsenmaksuja. Eronnut jäsen saa pitää hallussaan yhdistykseen kuulumisesta osoittaneet tunnukset.

Jäsenen velvollisuudet

Yhdistyksen jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti, erityisesti esiintyessään yhdistykseen kuulumisesta osoittavissa tunnuksissa ja/tai edustaessaan yhdistystä.

Jäsenen tulee osallistua mahdollisuuksiensa mukaisesti yhdistyksen toimintaan ja sen kokouksiin sekä suorittaa aktiivisesti toimihenkilötehtävänsä yhdistyksessä, mikäli hänet sellaiseen on valittu.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn tulee maksaa kertaluonteinen liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu.

Kannatusjäsenen tulee maksaa vuosittainen jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksuja.

Hakeutuminen jäseneksi

Hakeutuminen yhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen jäsenhakemus sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen voimassaolevat yhteystiedot saat täältä tai sivun vasemman reunan valikon kautta.

Hakemuksesta tulee selvitä jäsenyyttä hakevan henkilön nimi ja postiosoite sekä muut yhteystiedot. Hakemuksessa tulee mainita kumpaa jäsenyyttä haetaan sekä siitä tulee todeta hakijan halu sitoutua noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä suorittamaan jäsenyyteen liittyvät maksut.

Mikäli hakemus koskee rekisteröidyn yhdistyksen tai yhteisön hakeutumista Lentolaivue 26 perinneyhdistys ry:n kannatusjäseneksi, hakemuksen esittäjänä tulee toimia ko. yhdistyksen tms. nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Yhdistyksen hallitus ilmoittaa hakijalle hakemuksen käsittelyn tulokset seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen mahdollisimman pikaisesti. Vastaukseen liitetään tarvittaessa jäseneksi liittymiseen liittyvät muut ohjeet (esimerkiksi liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisohjeet tms) sekä mahdolliset lisätietotarpeet yhdistyksen jäsenrekisteriä varten.

Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain yhdistyksen kokouksessa. Maksut suoritetaan yhdistyksen tilille hallituksen määrittämään eräpäivään mennessä. Laskut toimitetaan jäsenille sähköpostitse.

Voimassa olevat maksut