Yhdistyksen perinteet

Jokaisella yhdistyksellä tulee olla perinteitä. Yhdistyksemme toimintaperiaatteen mukaisesti perinteemme pohjautuvat Lentolaivue 26:n kunniakkaisiin perinteisiin. Toimintamme kehittyessä yhdistykselle syntyy myös omia perinteitä, joita tulemme kunnioittamaan asianmukaisella tavalla toimintamme ohessa.

Yhdistyksen perinnepäivä

Yhdistyksen perustamiskokouksen päätöksellä yhdistyksen perinnepäiväksi on määritetty tammikuun ensimmäinen päivä eli 1.1.

18. joulukuuta 1933 Suomen parlamentti hyväksyi uuden hävittäjälaivueen perustamisen 1.1.1934 lukien. Uuden laivueen nimeksi tuli Lentolaivue 26 ja sen komentajaksi määrättiin majuri E.Nuotio. Laivueen ensimmäiseksi tukikohdaksi määrättiin Suur-Merijoki (Lentoasema 5), joka sijaitsi lähellä Viipurin kaupunkia.

Yhdistyksen vuosipäivä

Yhdistyksen vuosipäivää vietetään yhdistyksen perustamiskokouksen muistoksi vuosittain toukokuun 24. päivä eli 24.5.

Vuosipäivää vietetään ja muistetaan yhdistyksen hallituksen määrittämällä tavalla. Hallitus julkaisee vuosipäivän viettoon liittyvät tiedotteet yhdistyksen sivuilla.

Kunniajäsenet

Yhdistyksellä on sääntöjensä mukaisesti mahdollisuus kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat tukeneet tai tehneet yhdistyksen toimintaa tunnetuksi esimerkillisellä tavalla tai muutoin olleet merkittävässä roolissa yhdistyksen kannalta katsottuna.

Kunniajäsenet ovat arvostettuja yhdistyksen jäseniä, joilla on täydet jäsenoikeudet yhdistyksen asioissa ja heidät on vapautettu jäsenyyden taloudellisista velvotteista.

Kunniajäsenyyden merkiksi henkilöille on annettu asianmukainen diplomi, jonka yhdistys toivoo sijoitettavaksi arvonsa mukaiselle paikalle.

Yhdistyksen kokouksen päätöksellä kunniajäseniksi on täten kutsuttu: