Yhdistyksen tunnukset

Liittyessään yhdistykseen jäsenillä on oikeus käyttää toimiessaan yhdistyksen hyväksymiä tunnuksia. Tunnukset voivat olla digitaalisia tai fyysisiä tuotteita, jotka osoittavat käyttäjänsä kuuluvan yhdistykseemme.

Tunnusten käyttö velvoittaa jäsenen noudattamaan toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksestä, hänen tulee luopua yhdistyksen sähköisten tunnusten käytöstä. Saamansa tai hankkimansa tunnukselliset tuotteet jäsen saa pitää muistona yhdistyksen jäsenyydestä.

Sähköiset tunnukset

Jäsenillä on oikeus toiminnassaan (esimerkiksi internet) käyttää oheisia sähköisiä tunnuksia liitettynä omaan profiiliinsa tms. Hallitus lähettää tunnukset jäsenelle sähköpostitse jäsenhakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Tässä esitetyt mallitunnukset ovat kopiosuojattuja eikä niiden käyttö sellaisenaan ole sallittua. Jäsen ei saa muokata tai muuttaa tunnuksen sisältöä ilman yhdistyksen hallituksen suostumusta. Tiedostojen ja kuvien koon muuttaminen on sallittua, mikäli se ei vaikuta tunnusten havaittavuuteen ja käyttöön.

Laivueen kotka. Tunnus on tyylitelty kuvaus alkuperäisestä LLv26 lentuetunnuksesta, joka oli käytössä mm FA-32:ssa (kuva oikealla)

Iskevä nyrkki. Tunnus on tyylitelty kuvaus alkuperäisestä LLv26 käyttämästä lentuetunnuksesta, joka oli käytössä mm FA-2 ja FA-19 koneyksilöissä vuonna 1943 (kuva oikealla)

Ulkoiset tunnukset

Liittyessään jäseneksi henkilölle myönnetään yhdistyksen ulkoiset tunnukset, jotka yhdistyksen kokous vuosittain vahvistaa.

Ulkoiset tunnukset ovat yleensä tekstiilituotteita, joita käyttämällä henkilö osoittaa kuuluvansa yhdistykseen. Osallistuessaan yhdistyksen järjestämään toimintaan (esimerkiksi kokoontumiset, matkat jne) jäsenen tulisi käyttää hänelle myönnettyjä ulkoisia tunnuksia.

Jäsenyyteen kuuluvat ulkoiset tunnukset ovat varsinaisille jäsenille maksuttomia (sisältyy liittymismaksuun) tai yhdistys tukee niiden hankintaa budjettinsa määrittämällä tavalla. Kannatus- ja kunniajäsenet voivat hankkia vastaavan tuotteen käyttöönsä yhdistyksen kautta.

Tässä vaiheessa yhdistys ei ole vielä päättänyt ulkoisia tunnuksiaan.